NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA NOVO ŠOLSKO LETO

MZI in izvajalci javnih linijskih prevozov smo ob začetku novega šolskega
leta pred dodatnim izzivom kako zagotoviti javni prevoz potnikov za vse
učence in dijake, ki 1. septembra začenjajo novo šolsko leto.

Ministrstvo za infrastrukturo želi zmanjšati tveganja za morebitne okužbe
na prodajnih mestih in v vozilih javnega prevoza zato prosimo, da potniki
upoštevajo vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri
nakupu vozovnic in pri čakanju na vstop v vozilo prosimo, da potniki
upoštevajo zadostno razdaljo do drugih potnikov (1,5 m). Da bi zmanjšali
tveganja zaradi okužb se bo podaljšal čas za nakup nove subvencionirane
vozovnice do vključno četrtka 3. septembra. Vsi potniki, ki so imeli
veljavno subvencionirano vozovnico v mesecu juniju 2020 jo lahko
uporabljajo do vključno 3. septembra.

V vozilih javnega prevoza morajo imeti vsi potniki nameščeno ustrezno
obrazno masko od vstopa v vozilo do izstopa iz vozila. Priporočamo
dezinfekcijo rok ob vstopu in izstopu. V vozilih medkrajevnega linijskega
prevoza potnikov je dovoljena uporaba vseh sedežev razen prve vrste
sedežev za voznikom.

Imetnike brezplačnih vozovnic za upokojence, osebe starejše od 65 let,
invalide in vojne veterane prosimo, da potujejo v času jutranje in
popoldanske konice samo, če je to res nujno.

Read 812 times