SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI TERMINSKIH VOZOVNIC

Spoštovani potniki,

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 24/20 IN 54/20); (v nadaljnjem besedilu Odlok) na podlagi katerega se je od 16.3. 2020 do 11.5. 2020 ustavilo izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Ukrep je bil uveden za zmanjšanje nevarnosti okužb s COVID 19.

Javni potniški promet se začne ponovno izvajati od 11.5. 2020 dalje zato je minister, pristojen za promet, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic.

Podrobne informacije si lahko preberete v priloženem Sklepu, ki je bil posredovan s strani Ministrstva za infrastrukturo.

 

Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic

 

Lep podrav in ostanite zdravi!

FS d.o.o. ŽUŽEMBERK

Read 561 times